Velkommen til Victoria siden.

Webmaster Niels Ole Hald
Kildevej 7 Vejrumbro
8830 Tjele
Mobil: 20325542
mail: victoriaklubdanmark@gmail.com

Generalforsamling

Published by ole 18. March 2021 in Uncategorized

Vejrumbro den 18-03-2021

 

Ordinær generalforsamling den 24.04.2021 i Victoriaklubben

Hos:

Niels Ole Hald,

Kildevej 7,

8830 Tjele.

Generalforsamling starter klokken 10.

Der er kaffe før generalforsamlingen, så husk at komme i god tid.


Dagsorden

  • Valg af dirigent,
  • Valg af protokolfører,
  • Formandens beretning,
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab,
  • Fastsættelse af kontingent,
  • Valg til bestyrelse, (Niels Ole Hald, Peter Mejlby, ønsker at fratræde posterne som formand og kasserer) *1
  • Valg af suppleanter,
  • Valg af revisor,
  • Indkomne forslag (skriftligt – 4 uger før generalforsamlingen),

*1 Ved sidste generalforsamling, lykkes det ikke at vælge et medlem til bestyrelsen, og en suppleant til bestyrelsen.


Vi ser frem til et stort fremmøde.

Der mangler nye ildsjæle, hvis Victoria Klubben skal bestå i sin nuværende form.

Husk tilmelding er nødvendig, da der er spisning efter generalforsamling


Telefon
:20325542
Mail: nielsolehald@gmail.com
Håber vi alle må få en god dag.

Med Venlig Hilsen.
Formanden.
Niels Ole Hald