Indkommende forslag

Til Victoriaklubben, den 1 april 2021.

 

Til punktet på dagsordenen: Behandling af indkomne forslag.

Viser det sig på generalforsamlingen at der ikke kan vælges en fuldtallig bestyrelse, stiller vi forslag om at der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor det endeligt skal besluttes om Victoria Klubben skal nedlægges.

 

Forslagsstillere;:  Peter Mejlby og Niels Ole Hald

 

 

ole 16. April 2021 220 0 comments 0 out of 0 ratings