Formand : Niels Ole Hald
Kildevej 7 Vejrumbro
8830 Tjele
Mobil:20325542
Mail: victoriaklubdanmark@gmail.com

Kasserer
Peter Mejlby
Eskilagre 12, Nørager
8961 Allingaabro
Mobil: 27110305
Mail: mejlbywinther@gmail.com

Mening medlem
Anre Lund
Ørnehøjvej 10  
8031 Løgstrup
Moibil: 21754291
Mail: ida_1945@hotmail.com

Mening medlem
Jens Kristian Nielsen
Friggsvej 6
8800 Viborg
Mobil: 23927482
Mail: jens-kristian@friggsvej.dk

Mening
medlem
Egon Riis
Funderkirkebyvænget 4
8600 Silkeborg
Mobil: 29930315
Mail: egon.riis@gmail.com

Redaktør
Peder Pedersen
Solskrænten 16
6310 Broager 
Mobil: 22502548
Mail: bente-peder@stofanet.dk