Referat af stiftende møde for oprettelse af dansk Victoria klub den 02/10-2004. Der var mødt 10 personer til dette møde. Knud Timm bød velkommen og efter runde hvor alle præsenterede sig, tog alle godt for sig af kaffe og hvad dertil hører. Alle var enige om, at der var for dårligt, at vi ingen dansk klub har og var derfor meget glade for det initiativ Knud har taget. Der er i skrivende stund 31 der har meldt sig som eventuelle nye medlemmer. Som ordstyrer blev Børge L. Madsen, Frederikshavn enstemmigt valgt. Der blev foretaget valg til bestyrelsen og bestyrelsen ser herefter således ud. Knud Timm blev enstemmigt valgt til formand Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Peder E Pedersen, Broager Eivin Mathiesen, Øland Jørn Rasmussen, Århus Niels Chr. Jensen, Brovst Suppleant: Jørgen Andersen, Herlev Der var ingen af de valgte der kunne tænke sig at blive kasserer, derfor påtog Knud Timm sig dette hverv indtil næste generalforsamling. Der mangler valg af en suppleant samt en revisor, der var ikke mellem de fremmødte nogen der ville vælges til dette. Bestyrelsen uden formanden må derfor revidere regnskabet indtil en revisor er valgt på næste generalforsamling. Alle var enige om, at Evald Andreasen, Hammel skulle fungere som en slags bibliotekar. Evald har utrolig meget litteratur om mærket Victoria som han gerne vil udlåne i kopi. Evald kan kontaktes på tlf. 86962105. Alle 10 fremmødte indmeldte sig i klubben. Det årlige kontingent blev fastsat til 200 kr indmeldelses gebyr 100 kr. Knud Timm